Archive for the ‘รีไฟแนนซ์รถ’ Category

การรีไฟแนนซ์สินเชื่อรถยนต์ – สถานการณ์การขอสินเชื่อรถยนต์รีไฟแนนซ์รถใหม่

มีคำถามมากมายเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับการรีไฟแนนซ์สินเชื่อรถยนต์เนื่องจากเป็นที่รู้จักน้อยกว่าตัวเลือก

ในการรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย หากคุณคุ้นเคยกับการรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยรีไฟแนนซ์รถคุณทราบดีว่าเป้าหมายหลักคือการประหยัดเงินโดยการจัดหาอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ยังคงมีคำถามอื่น ๆ อีกมากมายที่คุณอาจมีคำตอบสามารถพบได้ที่นี่

คุณอาจคุ้นเคยกับตัวเลือกการรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย แต่คุณได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการรีไฟแนนซ์ตัวเลือกสินเชื่อรถยนต์หรือไม่? วัตถุประสงค์เบื้องหลังนี้คือเพื่อชำระเงินกู้ปัจจุบันของคุณและประกันเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำกว่าหรือเงินกู้ที่มีระยะเวลาการชำระคืนสั้นลง กระบวนการที่จะได้รับการอนุมัตินั้นง่ายและไม่เสียเวลาเลย การตัดสินใจรีไฟแนนซ์รถของคุณอาจช่วยให้คุณประหยัดเงินจำนวนมหาศาลจากที่นี่ไปได้ หากคุณได้รับการอนุมัติคุณจะพบว่าความพยายามของคุณคุ้มค่ากับการประหยัดที่คุณสามารถเริ่มชื่นชมได้ทันที

มีเหตุผลอะไรอีกบ้างในการขอสินเชื่อรถยนต์รีไฟแนนซ์? นอกเหนือจากการประหยัดเงินแล้วหลาย ๆ คนยังติดตามสินเชื่อรถยนต์รีไฟแนนซ์เพื่อเปลี่ยนระยะเวลาของเงินกู้ ซึ่งจะช่วยปรับแต่งการชำระเงินรายเดือนตามจำนวนที่สามารถจ่ายได้ นอกจากนี้ผู้ให้กู้รายใหม่อาจเสนอผลประโยชน์ที่แตกต่างกันซึ่งเจ้าของรถสนใจที่จะได้รับประโยชน์ ซึ่งรวมถึงไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝงไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครและปรับปรุงการบริการลูกค้า แม้ว่าเหตุผลเหล่านี้จะเป็นเหตุผลรอง แต่ก็เพิ่มวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อรถยนต์ใหม่

ก่อนที่คุณจะไปรีไฟแนนซ์สินเชื่อรถยนต์ของคุณคุณควรค้นหาว่าคะแนนเครดิตของคุณคืออะไร

คุณรู้หรือไม่ว่าคะแนนของคุณคืออะไรเมื่อตอนแรกที่คุณกู้เงินสำหรับรถยนต์รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่คุณกำลังขับอยู่? หากตอนนี้สูงกว่านั้นคุณจะได้รับประโยชน์จาก APR ที่ลดลงอย่างแน่นอน การรู้คะแนนเครดิตของคุณก่อนที่คุณจะเข้าใกล้ผู้ให้กู้จะทำให้คุณทราบว่าอัตราประเภทใดที่คุณควรมีคุณสมบัติที่จะได้รับ

การรีไฟแนนซ์รถยนต์มีข้อ จำกัด บางประการ ผู้ให้กู้ส่วนใหญ่จะไม่พิจารณาให้คุณรีไฟแนนซ์เว้นแต่รถของคุณจะมีอายุน้อยกว่าหกหรือเจ็ดปี การรีไฟแนนซ์รถยนต์ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณยังคงเป็นเจ้าของและไม่ได้ขึ้นอยู่กับมูลค่ารีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ไหนดีของรถยนต์ คุณจะไม่มีคุณสมบัติเว้นแต่คุณจะมีเงินอย่างน้อย $ 7500 ที่ยังคงถึงกำหนดชำระสินเชื่อรถยนต์ในปัจจุบันของคุณ การรีไฟแนนซ์ส่วนใหญ่จะเสนอให้คุณก็ต่อเมื่อคุณจะเปลี่ยนผู้ให้กู้ ซึ่งจะรวมถึง บริษัท ในเครือของผู้ให้กู้ของคุณ